posnetki iz višine

PISTROV GRAD
V današnji razvalini je razen skromnih ostankov zidovja nad pečino delno ohranjen le renesančni obrambni stolpič. Stolpič je enonadstropen, zidan v mešanici kamna in opeke in kaj nenavaden, saj ima talno ploskev trapezoidne oblike, na zunanji, proti potencialnemu sovražniku odprti strani pa močno zaobljena robova.
V pritličju je nekaj ključastih strelnih lin, v nadstropju so široke renesančne strelnice. Okenske odprtine so vse novejše. Stolpič je bil še pred dobrim desetletjem obljuden, zdaj pa ima razsuto streho, notranji dve steni sta povsem razvaljeni, prav tako pa tudi renesančna bifora na zunanji steni, ki je bila pred desetletjem še ohranjena. Več na Pistrov grad.

 

 

 

Cerkev Sv. Nikolaja

Zaščitnika nekdanjih splavarjev kaže starejšo preteklost. Stala je že v začetku 12. stoletja v središču današnje Vuzenice. Do danes je ohranila umetnostne prvine vseh stilnih obdobij. Njena največja značilnost je masivni vzhodni korni zvonik, lepoto notranjščine pa povzdigujejo gotski svodi, gotske freske, šest baročnih oltarjev in več baročnih slik na platno. Podobo cerkve dopolnjuje veliko podkvasto župnišče, hiša na živi skali. Rastlo je od štirinajstega stoletja do Slomškovega župnikovanja v preteklem stoletju. V njem je edinstven leseni poslikan strop iz 17.stol. (1653). Več na cerkev Sv. Nikolaja